board
 
NEWS
Q&A
Photo Album
 
   
NEWS
번호 제목 파일 조회수 등록일
공지 송진아 박사, 한국해양과학기술원 연구원 최종 합격 516 2022-02-22
공지 우리 연구실에서 국립수산과학원 수산해양연구사 4명 배출 1693 2020-07-17
공지 YTN, 국제신문, 연합뉴스 보도: 녹색파장이 어... 2090 2019-04-27
공지 *축* 2018년 중견연구자지원사업 선정 2181 2018-02-18
공지 우리 연구실에서 국립수산과학원 해양수산연구사 3명 배출 3841 2017-11-21
공지 YTN Science TV (최철영 교수님 출연) 2679 2016-09-06
공지 연합 뉴스 TV (최철영 교수님 출연) 5302 2016-09-02
공지 특허 기술이전 계약 체결 2258 2016-07-11
공지 연합뉴스TV(교수님 출연) 4898 2015-11-21
공지 KBS 9시 뉴스(교수님 출연) 3022 2015-11-04
공지 신현숙 박사! ULPGC 박사후연구원 출국 2405 2015-06-10
공지 축! 최철영 교수님 <학술대상> 수상! 2207 2014-11-05
공지 *축* 중견연구자지원사업 핵심연구과제 최종 선정 2458 2014-05-22
공지 축! 최철영 교수님 <제23회 과학기술 우수논문상... 2346 2013-06-18
149 SCI 저널(GCE) 최종 게재 22 2023-01-21
148 SCI 저널(CBP-C) 최종 게재 45 2022-12-23
147 SCI 저널(FISH) 최종 게재 298 2022-08-08
146 SCI 저널(GCE) 최종 게재 848 2022-07-15
145 SCI 저널(FSIM) 최종 게재 357 2022-04-27
144 SCI 저널(BRR) 최종 게재 233 2022-04-20
143 SCI 저널(Antioxidants) 최종 게재 220 2022-04-06
142 SCI 저널(BRR) 최종 게재 159 2022-04-05
141 SCI 저널(FISC) 최종 게재 158 2022-03-26
140 송진아씨, 이대원씨 박사학위 취득 1031 2022-02-21
139 SCI 저널(MERE) 최종 게재 152 2022-02-10
138 SCI 저널(FISC) ACCEPT 140 2022-02-10
137 SCI 저널(FISH) 최종 게재 283 2021-12-11
136 특허 최종 등록 896 2021-11-30
135 SCI 저널(Antioxidants) 최종 게재 2769 2021-10-25
134 Scopus 저널(OPR) 최종 게재 798 2021-10-06
133 SCI 저널(AQREP) 최종 게재 372 2021-09-14
132 SCI 저널(OSJ) 최종 게재 413 2021-05-11
131 SCI 저널(Crustaceana) 최종 게재 330 2021-05-11
130 SCI 저널(OSJ) ACCEPT 531 2021-04-08
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |